När du ska projektera din kommande byggnation så behöver du oftast olika handlingar (dokument) som t ex en relationshandling.

Kort sammanfattning:

  • Bygglovshandlingar: de handlingar som förklarar hur huset ska se ut är det kommer till planlösning, exteriört med fasader och placering på tomt (situationsplan).
  • Bygghandling: de handlingar som används för att bygga efter och dessa används ofta inför upphandling och kontraktsbilagor.
  • Konstruktionshandling: handlingar som i visar i detalj hur huset ska byggas med t ex armering i grundplattan, infästning mellan vägg/tak, väggkonstruktion, balkar, takstolar etc.
  • Relationshandling: behövs när det är någon förändring som gjorts från övriga handlingar. Det vill säga så här blev huset när det väl byggdes.

Andra begrepp som ofta förekommer är förslagshandling och granskningshandling. Dessa två begrepp ska ni vara uppmärksamma på. Dessa handlingar ska oftast resultera i bygglovshandling, konstruktionshandling och bygghandling. När bygghandlingar eller konstruktionshandlingar är framtagna så vet du att de gäller och att det är konstruktören som är ansvarig och konstruktörens försäkring som är gällande om något skulle inträffa. Anlitar ni en konstruktör ska ni alltid begära en kopia på försäkringen. Och ni ska aldrig bygga efter förslags- eller granskningshandlingarna då det blir svårare att utreda vem som är ansvarig om något händer.

Relationshandling

Relationshandling

Relationshandlingar kan behövas göras för olika saker, som t ex för konstruktion, bygglov, ventilation, installationer såsom el, VA om ändringar har gjorts. Observera att om det är ändringar som rör bygglovet så kan det vara så att du måste få ett godkännande av kommunen innan ändringen genomförs, framför allt om ändringen är väsentlig. Tänk på att alltid få godkänt på ändringar som berör tillgänglighet eller brandkrav så att dessa ändringar uppfyller de krav som ställs.

När det gäller delar som rör konstruktion, t ex när storlekar på balkar, reglar, takstolar, vägguppbyggnad eller grundläggning ändras, se till att dessa ändringar beräknas/kontrolleras av konstruktör och att det upprättas relationshandlingar.

I mitt jobb som besiktningsman och sakkunnig ser jag ofta vid platsbesök/utredningar att konstruktionen har ändrats men utan att relationshandlingar har upprättats och sedan har något gått fel. Ibland har snickare valt att ändra utan att informera byggherren (kunden) och av olika skäl har ibland utförandet ändrats men utan att konstruktör/sakkunnig kontrollerat eller ens kontaktas. I sådana fall faller ofta hela ansvaret tillbaka på hantverkaren. Likaså om det ej har beställts konstruktions-/bygghandlingar utan huset är byggt efter förslagshandling eller egen erfarenhet så är det också hantverkarens alternativt byggherrens ansvar, beroende på situation.

Så, relationshandlingar är viktiga för att verifiera hur en byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad är utförd så att ansvar är klart och tydlig. Det är även viktigt vid en eventuell försäljning så att en köpare inte återkommer med att det förekommit felinformation

Artikeln skriven av Johan Grufman på Byggingenjörsbyrån.