Saknar du inspiration om vad du skulle kunna göra med ditt hus? Handlar det om att bygga till huset eller kanske till och med göra en påbyggnation? Ska tillbyggnationen byggas i samma stil som det befintliga huset eller kanske bryta av helt mot nuvarande fasad?

Byggingenjörsbyrån som håller i Husbyggarträffars föreläsningar har ritat en rad om- och tillbyggnationer genom åren och här nedan visas några exempel som en inspiration vad du kan låta göra med ditt hus.

Exempel 1

I detta projekt hade kunden köpt ett suterränghus med sadeltak som efter byte av takkonstruktion helt ändrat karaktär. Med ett låglutande pulpettak har huset nu en hög takhöjd på översta planet med stora fönsterpartier mot viken utanför. På taket finns en stor takterrass som nås via en invändig trappa som även släpper in ovanifrån ljus på övervåningen. Byggingenjörsbyrån har även i deras uppdrag hjälpt kunden att planera den branta tomten med terrasser och ett poolområde i direkt anslutning till bastu och relax i suterrängvåningen.

Före.

Efter.

Exempel 2

I detta projekt önskade kunden göra en tillbyggnad för att rymma en ny luftig entré. Detta för att skapa bättre förvaringsmöjligheter, upphängning samt en förbättrad kommunikation mellan entré- och källarplan. Kund önskade även se över färgsättningen exteriört, både på huvudbyggnad och tillbyggnad.
Resultatet blev en ljusgrön puts på huvudbyggnaden kombinerat med en liggande träpanel i naturlig kulör på tillbyggnaden.

Före.

Efter.

Exempel 3

I detta projekt gjordes hela takkonstruktionen om för att skapa mer rymd invändigt. Sadeltaket togs bort och ersattes med ett pulpettak med sedum. Även en ny tillbyggnad togs fram för att ge plats åt ett ytterligare sovrum. Kundens största önskan var stora fönster- och skjutpartier mot vattnet för att maximera utsikten. Kunden ville även modernisera uttrycket på huset med minimalistisk stil. Resultatet blev en liggande träpanel med svart kulör och svarta detaljer med svarta fönster utan foder.

Före.

Efter.

Funderar du på att bygga om eller till ditt hus, anmäl dig till någon av Husbyggarträffarna inriktning tillbyggnation nu i februari för att samla så mycket information som möjligt och låt dig bli inspirerad av olika spännande lösningar. Här hittar du anmälan: Anmälan till husbyggarträffar (länk)