certifierad kontrollansvarig

Är det dags för dig att dina byggplaner ska bli verklighet med att bygga ut eller bygga nytt hus? Då behöver du en kontrollansvarig som är certifierad enligt Plan- och bygglagen (PBL). Enligt PBL är det Byggherren (den som låter bygga) som utser KA för kommande byggnation och denne ska vara oberoende från byggande part/entreprenör. Att anlita en KA är ett förtroendeuppdrag och ska hjälpa dig genom byggprocessen och vara kommunens ”förlängda arm” till byggarbetsplatsen. Det är viktigt att du gör ett aktivt val av KA så att ni kan föra en trygg dialog under byggets gång och att du kan ta del av erfarenheten som KA besitter.

Vi frågade Johan Grufman på Byggingenjörsbyrån vad som är viktigt att tänka när det är dags att anlita en kontrollansvarig.

Om du får tips på kontrollansvarig av bygg- eller husföretag så rekommenderas du även att ta kontakt med ytterligare KA så att du känner dig säker på ditt val då det är du som byggherre som ansvarar för KA. Sök på webben eller Boverkets hemsida för fler tips på KA.

Tips inför valet av KA är att ta in mer än en offert och personligen intervjua KA.

Några frågor som kan vara vägledande:

  • Är det ett fast pris eller finns det tillkommande kostnader, för extra besök eller milersättningar etc?
  • Hur många besök planerar KA att genomföra på plats under byggtiden?
  • Vid vilka moment planeras besöken? T ex vid grundläggning, hus/stomresning, våtskiktsmontage, genomgång för slutsamråd, slutsamråd etc
  • Är det möjligt att köpa till mötestid för t ex byggmöte/genomgång, om sådant skulle önskas?
  • Vad gör KA och vad behöver jag som byggherre göra?
  • Ingår det att kunna ringa om/när det uppstår frågor?

Frågorna brukar vara många och jag har själv blivit intervjuad hundratals gånger inför ett KA-uppdrag. Det är viktigt ur bägges perspektiv för upplägg och aktuell planering. Att vi lär känna varandra och förstå vilka förväntningar/behov du som kund har innan bygget startar är viktigt och att du vet vilka moment som KA planerar. Det är KA som ska guida dig genom byggprocessen och se till att dokumentation är korrekt och att det överensstämmer med verkligheten via besök på plats.

Viktigt att du som byggherre informerar KA om byggstart och planerade moment i tid så att inget missas. Prisbilden på olika KA-uppdrag kan skilja sig åt men uppdragen kan också ha olika innehåll med t ex olika antal platsbesök så var noggrann när du kollar upp prisbilden. Personligen anser jag att KA skall vara på plats minst inför gjutning så att grunden kan synas innan den gjuts, vid stomkontroll när huset är rest, vid arbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Ett annat besök som starkt rekommenderas är ett besök vid tid för tätskiktsarbeten innan kakelsättning. Vid planering för tätskiktsbesök så är det viktigt med dialog från byggherre till KA för avstämning då entreprenör ofta har ett högt tempo för färdigställandet och inte vill göra tidsuppehåll. Olika KA har alltså lite olika upplägg för att säkerställa uppdraget.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att säkerställa att KA är oberoende, har ett upplägg som passar dig, kan vara din fråga-svar-kontakt och att förtroende och personkemi stämmer överens. Lycka till med byggnationen och dess dokumentation!

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån