Vi frågade Johan Grufman på Byggingenjörsbyrån vad han tycker är viktigt att tänka på när man ska välja hustillverkare. Här är hans tankar kring vad som är viktigt att tänka på.

Tomten kommer att vara avgörande för ditt val av hus så gå inte in i skarpt husköparläge utan att veta vart du avser att bygga. Vissa hustillverkare har egna tomter/kontakt till tomtägare så det är en väg att ta sig fram om ni inte har egen tomt.

Tomtens detaljplansregler, solläge, geografi och höjdskillnader utgör grund för vilken hustyp som är lämplig/möjlig. När detta är utrett kommer frågan vilken hustyp ni vill ha i antal våningar, estetik, detaljer och utformning. Det finns sajter på nätet och fysiska kataloger att kika i. När ni hittat en lämplig modell så kan det vara så att det finns liknande hus hos flera olika hustillverkare som kan vara lika bra för er.

Hustillverkare skiljer sig gällande produktionssätt, kontraktsupplägg, betalningsmodeller men framförallt så skiljer de sig åt utifrån olika standarder och kvaliteter men även genom olika utföranden. Att jämföra två hus från olika hustillverkare för att få en komplett bild vad du verkligen får är ofta svårt att göra.

Jag har under mitt yrkesliv haft kunder hos de flesta hustillverkarna och där jag följt dem som kontrollansvarig från kontrakt till inflyttning eller sett huset för första gången inför en slutbesiktning. Hustillverkarna har olika fördelar och det är viktigt att du tar reda på vilka faktorer som är viktigast för dig.

Ett tips är att när ni hittat någon/några husmodeller som ni gillar, jämför två åt gången för att undvika förvirring. När ni väljer bort en så kan ni ta in en ny husmodell för jämförelse. Det är oftast vid en jämförelse av 5-10 husmodeller samtidigt som det drar ut på tiden eftersom det uppfattas svårt/förvirrande.

Ni kan köpa tjänster för hjälp, jämförelse och genomgång av ingenjörer, konsulter men även av vissa kontrollansvariga som erbjuder genomgång/kontraktsgranskning. Känner ni er tillräckligt säkra så finns det några saker att undersöka:

 • Vilken grundläggning erbjuder hustillverkaren? Platta på mark, krypgrund, stift/balkgrund? Vad passar för mig och lämpligt på tomten?
 • Byggs huset i fabrik eller lösvirkesbyggnation på plats? Gör det en skillnad? Finns det en farbar väg för alla transporter?
 • Vill ni ha ett stenhus, trähus eller ett trähus med puts?
 • Hur värms huset upp?
 • Hur ventileras huset?
 • Är den standard för kök, inredning, badrum som levereras okej för er?
 • Är det en total-, general- eller delad entreprenad? Vad innebär det för er med chans, risk och ändringar för er?
 • Hur lång är leveranstiden?
 • Betalningsplan: betalning i förskott eller under tiden?
 • Får ni göra ändringar i utformning av huset? Ingår det, eller kostar det extra? Om ni gör ändringar får ni träffa arkitekt eller är det säljaren som förmedlar era önskemål?
 • Vad ingår i er kostnadskalkyl? Ofta är det budgeten för grund/mark som kan uppskattas fel för er tomt.
 • Ingår budget för kontrollansvar, slutbesiktning, bygglovshandlingar, geoteknisk undersökning, lägeskontroll, obligatorisk ventilationskontroll och imkanalsbesiktning, färdigställandeskyddsförsäkring, lagfart mm? Viktigt är att ni får en helhetsbild av kommande kostnader.

Det är även viktigt att alltid kontrollera hustillverkaren som ni avser att anlita:

 • Hur många hus har de byggt?
 • Hur många hus bygger de per år?
 • Bygger de i egen regi på plats eller anlitar de byggföretag? I så fall vilka?

Ta alltid referens och prata med andra som hustillverkaren har byggt åt. Om referensen är nöjd så fråga vilka personer som varit på plats och hör med hustillverkaren om ni kan få samma personer.

Viktigt är att ni är noggranna och läser igenom alla dokument noga. Ni kommer att få det som står i kontrakten. Fråga om det finns osäkerhet och ta hjälp om det blir för svårt. Det är en av de största affärerna i livet så var noga!

Lycka till!

Johan Grufman på Byggingenjörsbyrån