Välkommen till Eskilstuna!

Anmäl dig här

Program husbyggarträff i Eskilstuna 13/10

17.00 – Mingel med husleverantörer, arkitekt, byggnadsingenjör, kontrollansvarig & besiktningsman

18.30 – Föreläsning om allt du behöver tänka på när du ska bygga hus samt presentation av hustillverkare

20.00 – Mingel med husleverantörer, arkitekt, byggnadsingenjör, kontrollansvarig & besiktningsman

21.00 – Avslut

Föreläsningen kommer att ta upp följande:

  • Allmänna råd och erfarenhetsåterkoppling, fallgropar och tips.
  • Att tänka på vid val av tomt, detaljplan, förutsättningar m.m.
  • Tips från arkitekten, vad är ett bra hus för dig.
  • Kataloghus eller arkitekt, vad passar dig bäst.
  • Avtalsformer och vad de innebär, entreprenadformer.
  • Terminologi, vad innebär byggherre, kontrollansvar, bygglov.
  • Konsekvenser av att göra val i olika skeden.
  • Vad passar mig, Golvvärme, Bergvärme, FTX, Värmepump.

Följande utställare medverkar på Husbyggarträffen i Eskilstuna. Fler utställare kommer att presenteras. Listan uppdateras kontinuerligt.

Plats: Lokal meddelas senare

Adress:

Kostnad: Kostnadsfritt

Parkering:

Här kan du ta del av den Power Point som vi visade under föreläsningen.

Kontaktperson